Nyereményjáték szabályzat

A nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Planetino által üzemeltetett 2022.05.11-05.14-ig tartó üzenőfali nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel. A Játék szervezője (a továbbiakban: Szervező) a Planetino.

 

  1. Részvételi feltételek

A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó természetes személy (továbbiakban: Játékos), kivéve a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.).

  1. A Játék időtartama

A Játék 2022.05.11. 00:00 – 2021.11.11. 23:59-ig tart.

Sorsolás: 2022.05.15. 8:00

Eredményhirdetés: a sorsolástól számított legkésőbb 24 órán belül a nyereményjáték postban tesszük közzé.

  1. A Játék menete, nyertes pályázatok, nyeremények

3.1 A játékosoknak a Planetino Facebook-oldalon a játék üzenőfali bejegyzéséhez kell kommentelniük. Ezt a feltételt teljesítő felhasználók vehetnek részt a 3.2 pontban írt sorsoláson.

3.2. Szervező az érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok között összesen 1 (egy) db nyertest sorsol ki a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással (https://socialwinner.besocial.hu). A listáról egy képernyőfotó készül.

3.3. Nyeremény:

Nyeremény: Egy (1) darab Fresk Adventure Collection választható színben és egy (1) db családi belépő a Fővárosi Állat- és Növénykertbe. 

3.4. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

  1. Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása

4.1 A Szervező a Játék eredményét a 3.2 pontban írt sorsolást követően 24 órán belül a postban közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékos(ok) neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

  1. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

5.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

5.1.1 Szervező, mint adatkezelő és adatfeldolgozó, a rendelkezésre álló személyes adatokat (Facebook név és ID – a nyertesség esetén lévő beazonosítás céljából) kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt a jelen 5. pontban írtak szerint kezelje;

5.1.2 nyertesség esetén Facebook nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a sorsolás eredményhirdetésére készített posztban;

5.1.3 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

  1. Vegyes rendelkezések

6.1 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

  1. Felelősség kizárás

A Facebook semmilyen felelősséget nem vállal a játékért és nem is támogatja anyagilag. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni.